کلیدواژه:

حقوق اساسی ایران

تعداد اسناد علمی: 278

امضای قوانین در حقوق ایران و آمریکا

دانشجو: الیاس کلکلی ، استاد راهنما: جواد تقی زاده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (276)
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
دین و ارتباطات (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات