کلیدواژه:

حقوق اسلامی

تعداد اسناد علمی: 408

قتل درمقام دفاع از ناموس

مقاله کنفرانس: سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی - 1397

بررسی بازدارندگی به عنوان یکی ازهدف های عام کیفردرحقوق غرب و اسلام

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران - 1397

بررسی بازپروری به عنوان یکی از هدف های عام کیفردرحقوق غرب و اسلام

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی - 1397

نقش دو نهاد اصل و ظاهر در فرآیند استنباط فقه و نظم حقوقی کنونی

نویسنده: رضا مقصودی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397
کلیدواژه: اصل ، ظاهر ، تعارض ، فقه ، حقوق اسلامی

بررسی اهمیت و جایگاه حقوق مالی زوجه در فقه و حقوق اسلامی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسی جامعه شناسی حقوق

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396

بررسی فقهی کنوانسیون حقوق کودکان

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 - 1396

مقایسه وبررسی فلسفه مجازات در حقوق اسلام بانظام کامن لا

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی - 1396

بررسی جایگاه حبس در فقه و حقوق اسلامی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (330)
مقاله کنفرانس (47)
مقاله نشریه (27)
کتاب (4)
محل نشر
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (3)
دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی (3)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (3)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (2)
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (2)
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (2)
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 (2)
اخلاق زیستی (1)
اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار (1)
اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات