کلیدواژه:

حقوق ایران

تعداد اسناد علمی: 837
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (326)
کتاب (267)
پایان‌نامه (156)
مقاله نشریه (88)
محل نشر
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (20)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (14)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (14)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (13)
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (10)
دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی (8)
مطالعات حقوق خصوصی (8)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (8)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (7)
اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی (7)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات