کلیدواژه:

حقوق بشر

تعداد اسناد علمی: 1834

مقاله نشریه حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر

نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 56، شماره 0، تابستان 1381

مقاله نشریه جهانی شدن حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها

نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 56، شماره 0، تابستان 1381

پایان‌نامه استانداردهای جهانی حقوق بشر در فرآیند تحقیقات پلیسی

دانشجو: محمد رضوی ، استاد مشاور: سیدقاسم زمانی ، بهزاد رضوی فرد ، استاد راهنما: محممد شمسایی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1400 - [پایان نامه دکترا]

مقاله کنفرانس حقوق بشر در ژانر ادبی با تکیه بر آثار سعدی

چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1398
کلیدواژه: سعدی ، گلستان ، بوستان ، حقوق بشر.
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (585)
مقاله کنفرانس (477)
کتاب (395)
مقاله نشریه (377)
محل نشر
مطالعات بین المللی (37)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (23)
مطالعات حقوق خصوصی (23)
پژوهشهای حقوقی (19)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (17)
پژوهش حقوق عمومی (17)
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (16)
حقوقی بین المللی (14)
حقوق پزشکی (13)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (11)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات