کلیدواژه:

حقوق بشر

تعداد اسناد علمی: 1800

حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر

مقاله نشریه: دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 56، شماره 0، تابستان 1381

جهانی شدن حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها

مقاله نشریه: دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 56، شماره 0، تابستان 1381

استانداردهای جهانی حقوق بشر در فرآیند تحقیقات پلیسی

دانشجو: محمد رضوی ، استاد مشاور: سیدقاسم زمانی ، بهزاد رضوی فرد ، استاد راهنما: محممد شمسایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1400 - [پایان نامه دکترا]

بررسی حقوق بین المللی مهاجران و مشکلات امنیت انسانی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397

مطالعه تعهدات قابلتعلیق حقوق بشر و قانون پاتریوت

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

مطالعه قواعد غیرقابل تعلیق حقوق بشر و موارد نقض آن در قانون پاتریوت

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

بررسی جرم انگاری ارتداد در حقوق ایران و بین الملل

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397

محدودیت های آزادی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین المللی بشر

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (585)
مقاله کنفرانس (451)
کتاب (387)
مقاله نشریه (377)
محل نشر
مطالعات بین المللی (37)
دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق (23)
مطالعات حقوق خصوصی (23)
پژوهشهای حقوقی (19)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (17)
پژوهش حقوق عمومی (17)
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (16)
حقوقی بین المللی (14)
حقوق پزشکی (13)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (11)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات