کلیدواژه:

حقوق بین‌الملل

تعداد اسناد علمی: 1363

بررسی تطبیقی دفاع مشروع از دیدگاه فقه و حقوق بین‌الملل

دانشجو: غلام شبّر ، استاد مشاور: عادل ساریخانی ، استاد راهنما: علی اشرف طهماسبی نیک ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

توسل به زور بر ضدتروریسم

استاد راهنما: فضل اله موسوی ، استاد مشاور: باقر میرعباسی ، دانشجو: مسعود علیزاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]

مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: هدایت الله فلسفی ، دانشجو: شهریار آموزگار ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: محمدجعفر قنبری جهرمی ، دانشجو: اسماء سالاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (505)
کتاب (378)
مقاله کنفرانس (298)
مقاله نشریه (182)
محل نشر
پژوهشهای حقوقی (20)
مطالعات حقوق خصوصی (11)
مطالعات بین المللی (10)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (10)
پژوهش حقوق عمومی (9)
مطالعات بین المللی پلیس (8)
حقوقی بین المللی (7)
راهبرد (7)
کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری (7)
نامه مفید (6)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات