کلیدواژه:

حقوق بین‌الملل

تعداد اسناد علمی: 1339

بررسی تطبیقی دفاع مشروع از دیدگاه فقه و حقوق بین‌الملل

استاد راهنما: علی اشرف طهماسبی نیک ، استاد مشاور: عادل ساریخانی ، دانشجو: غلام شبّر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

توسل به زور بر ضدتروریسم

دانشجو: مسعود علیزاده ، استاد مشاور: باقر میرعباسی ، استاد راهنما: فضل اله موسوی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1399 - [کارشناسی ارشد]

مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک

دانشجو: شهریار آموزگار ، استاد مشاور: هدایت الله فلسفی ، استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: محمدجعفر قنبری جهرمی ، دانشجو: اسماء سالاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (505)
کتاب (368)
مقاله کنفرانس (285)
مقاله نشریه (181)
محل نشر
پژوهشهای حقوقی (20)
مطالعات حقوق خصوصی (11)
مطالعات بین المللی (10)
همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی (10)
پژوهش حقوق عمومی (9)
مطالعات بین المللی پلیس (8)
حقوقی بین المللی (7)
راهبرد (7)
کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری (7)
نامه مفید (6)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات