کلیدواژه:

حقوق عمومی

تعداد اسناد علمی: 134

نقش دادستان در حراست از حقوق عمومی در جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: جلیل بیک ، دانشجو: نوذر یزدانی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: دادستان ، حقوق عمومی

تحلیل مبانی نظری یگانگی و دوگانگی حقوق عمومی و حقوق خصوصی

استاد راهنما: مهدی هداوند ، دانشجو: محمد سلگی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبائی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

مبانی حقوق عمومی

نويسنده: بیژن عباسی ،
کتاب: دادگستر - 1396
موضوع: حقوق عمومی

مبانی حقوق عمومی

نويسنده: خیرالله پروین ،
کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
موضوع: حقوق عمومی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (46)
مقاله نشریه (33)
پایان‌نامه (31)
مقاله کنفرانس (24)
محل نشر
پژوهشنامه حقوق اسلامی (4)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (2)
تامین اجتماعی (2)
دانش حقوق عمومی (2)
راهبرد (2)
سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (2)
مطالعات حقوق خصوصی (2)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (2)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (2)
همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات