کلیدواژه:

حقوق عمومی

تعداد اسناد علمی: 149

نسبت سنجی حقوق عمومی با اصول توسعه پایدار

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران - 1397

مداخله گری اقتصادی دولت در بستر حقوق عمومی با تاکید بر صنعت بانکداری بازرگانی

نویسنده: هادی پورجواد ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (53)
مقاله نشریه (34)
مقاله کنفرانس (31)
پایان‌نامه (31)
محل نشر
پژوهشنامه حقوق اسلامی (4)
اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق (2)
تامین اجتماعی (2)
دانش حقوق عمومی (2)
راهبرد (2)
سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی (2)
مطالعات حقوق خصوصی (2)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (2)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند (2)
همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات