کلیدواژه:

حق حبس

تعداد اسناد علمی: 68

بررسی فقهی و حقوقی حق حبس و حق حبس درنکاح

نویسنده: فاطمه دنکوب ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

حق حبس درحقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1396

بررسی حق حبس در ایران

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی - 1396
کلیدواژه: بیع ، حق حبس ، حقوق ایران

بررسی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی - 1396

حق حبس از فقه و حقوق ایران تا کنوانسیون بیع بین الملل

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی - 1396

احکام اختصاصی بیع در قراردادهای الکترونیکی

استاد راهنما: محمد رضا فلاح ، دانشجو: فاطمه سادات خیراندیش ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی حقوقی طلاق زوجه بر مبنای عسر و حرج در زمان اجرای حق حبس

استاد راهنما: راضیه عبدالصمدی ، دانشجو: زهره باقری جبلی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دانشکده حقوق و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (29)
مقاله کنفرانس (22)
پایان‌نامه (17)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی حقوق، الهیات و علوم سیاسی (3)
فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) (3)
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (3)
اموزه های فقه مدنی (2)
اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی (2)
حقوق اسلامی (2)
دانش حقوق مدنی (2)
نامه مفید (2)
همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی (2)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات