کلیدواژه:

حل نیمه تحلیلی

تعداد اسناد علمی: 8
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (6)
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (1)
بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (1)
دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه (1)
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا (1)
سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (1)
مهندسی مکانیک شریف (1)
هجدهمین همایش صنایع دریایی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات