کلیدواژه:

حمام

تعداد اسناد علمی: 111

مقاله کنفرانس بررسی گرمابه آسیاخرم آباد(حمام گپ)وسیرتحول تاریخی آن

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

مقاله کنفرانس بررسی عددی بازیافت انرژی اگزوز دیزل جهت تهیه آب گرم سالن های قطار گردشگری

دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری - 1397

مقاله کنفرانس بهینه سازی حمام برای افراد کم توان حسی و حرکتی با بهره گیری از سیستم های فناوری هوشمند

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی و بازآفرینی گرمابه تاریخی شیخ بهایی اصفهان

نویسنده: ساناز مطلایی ،
چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم - 1397

مقاله کنفرانس تاثیر تلفیق سرویس بهداشتی و حمام در مسکن معاصر

چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم - 1397

مقاله کنفرانس بررسی الگوهای پایداری در معماری حمام سنتی مصباح کرج

کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (76)
پایان‌نامه (23)
مقاله نشریه (12)
محل نشر
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (4)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (2)
اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا (2)
اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده ان (2)
دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (2)
سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران (2)
همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها (2)
همایش ملی فرهنگ گردشگری و هویت شهری (2)
همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران (2)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (2)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات