کلیدواژه:

حمل و نقل دریایی

تعداد اسناد علمی: 278

مقاله کنفرانس بررسی و بومی سازی عوامل موثر بر هاب شدن بنادر جنوبی ایران

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (132)
پایان‌نامه (88)
کتاب (45)
مقاله نشریه (13)
محل نشر
شانزدهمین همایش صنایع دریایی (10)
پانزدهمین همایش صنایع دریایی (10)
اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور (7)
اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی (7)
هفدهمین همایش صنایع دریایی (5)
یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران (5)
هجدهمین همایش صنایع دریایی (4)
چهاردهمین همایش صنایع دریایی (4)
بیستمین همایش صنایع دریایی (3)
علوم و فناوری دریا (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات