کلیدواژه:

حمل و نقل مسافر

تعداد اسناد علمی: 4
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
پایان‌نامه (2)
مقاله نشریه (1)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
سیاست گذاری اقتصادی (1)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات