کلیدواژه:

خاک مسلح

تعداد اسناد علمی: 362

مقاله کنفرانس بررسی رفتار دیوارهای خاکی مسلح شده با ژیوسنتتیک ها در مقابل بارهای ناشی از انفجار

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397
کلیدواژه: خاک مسلح ، انفجار ، اباکوس

مقاله کنفرانس مطالعه رفتار دینامیکی دیوارهای حایل خاکی مسلح با ژیوتکستایل

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران - 1397

مقاله کنفرانس کاربرد ژنوفوم (EPS) در مهندسی عمران و اهمیت زیست محیطی آن

اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (245)
پایان‌نامه (99)
مقاله نشریه (17)
کتاب (1)
محل نشر
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (11)
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (11)
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران (10)
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (10)
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژیوتکنیک (9)
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران (9)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (8)
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (7)
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران (7)
چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژیوتکنیک و مکانیک خاک ایران (7)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات