کلیدواژه:

خاک مسلح

تعداد اسناد علمی: 360

بررسی رفتار دیوارهای خاکی مسلح شده با ژیوسنتتیک ها در مقابل بارهای ناشی از انفجار

مقاله کنفرانس: کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397
کلیدواژه: خاک مسلح ، انفجار ، اباکوس

بررسی طول بهینه مسلح کننده ژیوگرید در دیوارهای حایل تثبیت شده مکانیکی

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها - 1396

بررسی عملکرد استاتیکی دیوار حایل مسلح با در نظر گرفتن اثرات بار ترافیکی ثابت بر روی خاک

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (243)
پایان‌نامه (99)
مقاله نشریه (17)
کتاب (1)
محل نشر
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (11)
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (11)
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران (10)
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (10)
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژیوتکنیک (9)
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران (9)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (8)
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی (7)
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران (7)
چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژیوتکنیک و مکانیک خاک ایران (7)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات