کلیدواژه:

خدمات و کالاها

تعداد اسناد علمی: 2

درآمدی بر مالیات بر ارزش افزوده

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارافرینی و نواوری های باز (1)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات