کلیدواژه:

خرده فروشی

تعداد اسناد علمی: 120

مروری بر نقش موسیقی بر روی رفتار مصرف کننده

مقاله کنفرانس: هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت - 1397

بررسی نقش تاکتیک های خاص خرده فروشی و شرایط خاص مشتری بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ارگانیک (مطالعه موردی: فروشگاههای زنجیره ای شهر ارومیه)

استاد راهنما: میرزاحسن حسینی ، استاد مشاور: حبیب اله دانایی ، دانشجو: توحید یوسفی ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پیام نور تهران غرب - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (45)
پایان‌نامه (42)
کتاب (23)
مقاله نشریه (10)
محل نشر
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (4)
چشم انداز مدیریت بازرگانی (3)
هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت (2)
اقتصاد کشاورزی (1)
اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران (1)
اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد (1)
اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت (1)
اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی (1)
اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای (1)
اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات