کلیدواژه:

خرید و فروش

تعداد اسناد علمی: 22

مقاله کنفرانس بررسی و تحلیل بازار و بازاری در داستان های امثال امیرقلی امینی

هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان - 1398

مقاله کنفرانس طراحی برنامه های تشویقی برای صاحبان پارکینگی های خودروهای برقی

پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست - 1397

پایان‌نامه تحلیل فقهی حقوقی خرید و فروش اعضای بدن انسان با رویکردی بر آراءامام خمینی (س)

دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: خرید و فروش ، عضو ، مال ، مالکیت

مقاله کنفرانس بررسی مسایل فقهی خون از نظر مذاهب اسلامی

کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

مقاله کنفرانس عملکرد تعزیرات دربرابر حراج های غیرقانونی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

پایان‌نامه جایگاه ثبت سند در خرید و فروش مال غیر منقول در حقوق ایران با نگرش به حقوق فرانسه

استاد راهنما: علی عظیمی ، دانشجو: محمدتقی ایواللهی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه بررسی وضعیت و آثار خرید و فروش سفته

استاد راهنما: حمیدرضا سلیمیان ، دانشجو: مصطفی مرادی ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی فقهی و حقوقی خرید و فروش اعضا و خون انسان

سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی - 1395

مقاله کنفرانس افزایش بهرههای فناوری در تجارت بین المللی

کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد - 1394
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (8)
پایان‌نامه (7)
کتاب (6)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (1)
فقه و اصول (1)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (1)
هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان (1)
پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، اب و محیط زیست (1)
کنفرانس بین المللی دست اوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد (1)
کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (1)
کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی (1)
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات