کلیدواژه:

خسارت

تعداد اسناد علمی: 710

توافق بر خسارت در قراردادها

مقاله نشریه: دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 53، شماره 0، پاییز 1380

چگونگی نحوه ی مواجهه قضایی با خسارت های زاید بر دیه

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397
کلیدواژه: خسارت ، دیه ، دیوان عالی

پاسخ فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهان بر تنش شوری

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1397

تحلیل مسیولیت و خسارت وارده بر مصرف کننده ناشی از کالای خطرناک

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی - 1397

بررسی مسیولیت مدنی معلم ناشی از فعل دانش آموز در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (300)
پایان‌نامه (282)
مقاله نشریه (116)
کتاب (12)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (9)
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران (6)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (6)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (5)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (4)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (4)
چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی (4)
افات و بیماریهای گیاهی (3)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (3)
اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات