کلیدواژه:

خسارت

تعداد اسناد علمی: 697

توافق بر خسارت در قراردادها

مقاله نشریه: دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 53، شماره 0، پاییز 1380

پاسخ فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهان بر تنش شوری

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1397

تحلیل مسیولیت و خسارت وارده بر مصرف کننده ناشی از کالای خطرناک

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی - 1397

چگونگی نحوه ی مواجهه قضایی با خسارت های زاید بر دیه

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397
کلیدواژه: خسارت ، دیه ، دیوان عالی

بررسی مسیولیت مدنی معلم ناشی از فعل دانش آموز در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

بررسی نحوه مصالحه املاک واقع در مسیر شهرداری ها

استاد راهنما: عادل عباسی ، دانشجو: علی رضائی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (287)
پایان‌نامه (282)
مقاله نشریه (116)
کتاب (12)
محل نشر
مطالعات حقوق خصوصی (9)
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران (6)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (5)
اولین همایش ملی اینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی (4)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (4)
چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی (4)
افات و بیماریهای گیاهی (3)
اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی (3)
اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری (3)
اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری) (3)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات