کلیدواژه:

خشونت

تعداد اسناد علمی: 770

بار اقتصادی ناشی از خشونت علیه زنان

مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی - 1397
کلیدواژه: خشونت ، زنان ، اقتصاد

تاثیر خشونت خانوادگی بر میزان طلاق درشهر اصفهان

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران - 1397
کلیدواژه: طلاق ، ازدواج ، خانواده ، خشونت ، زوج

پیشگیری از رفتار مخاطره آمیز خشونت در نوجوانان

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (303)
مقاله نشریه (215)
پایان‌نامه (191)
کتاب (61)
محل نشر
همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها (31)
پزشکی قانونی (10)
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (8)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (8)
دومین کنگره ملی روان شناسی و اسیب های روانی-اجتماعی (8)
پژوهش های ارتباطی (8)
رفاه اجتماعی (7)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (7)
سیاست (7)
مطالعات راهبردی زنان (7)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات