کلیدواژه:

خشونت

تعداد اسناد علمی: 797

تاثیر خشونت بر کیفیت زندگی زنان سالمند شهر شیراز

مقاله کنفرانس: یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور - 1397

بررسی عوامل موثر بر خشونت و پرخاشگری در دانش آموزان

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

شیوه های کاهش پرخاشگری و خشونت دانش آموزان

مقاله کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1397

مقایسه پردازش هیجانی در زنان مورد خشونت خانگی و زنان عادی در شهر اردبیل

مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی - 1397
کلیدواژه: پردازش هیجانی ، خشونت

بررسی جرم شناختی جرایم ورزشی در ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (325)
مقاله نشریه (215)
پایان‌نامه (191)
کتاب (66)
محل نشر
همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها (31)
پزشکی قانونی (10)
اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی (8)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (8)
دومین کنگره ملی روان شناسی و اسیب های روانی-اجتماعی (8)
پژوهش های ارتباطی (8)
رفاه اجتماعی (7)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (7)
سیاست (7)
مطالعات راهبردی زنان (7)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات