کلیدواژه:

خشکسالی

تعداد اسناد علمی: 3090

مقاله کنفرانس بررسی اثرات ترسالی و خشکسالی بر کیفیت منابع آب های سطحی گنبد کاووس

دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

مقاله کنفرانس بررسی مقایسه ای شاخص های خشکسالی ( درصد نرمال، دهک ها Drought Monitor US، SPEI، SPI و NDVI)

دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397
کلیدواژه: خشکسالی ، شاخص ، NDVI ، SPEI ، SPI

مقاله کنفرانس مقایسه شاخص های مختلف پیش بینی وقوع خشکسالی در شهرستان کرمانشاه

نویسنده: نادر جندقی ،
دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

مقاله کنفرانس چالش های فراروی مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی در ایران

نویسنده: کاظم نامور ،
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2387)
پایان‌نامه (373)
مقاله نشریه (313)
کتاب (17)
محل نشر
دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت ان (84)
همایش منطقه ای بحران اب و خشکسالی (59)
دومین همایش ملی بحران اب (تغییر اقلیم، اب و محیط زیست) (49)
سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران (47)
پنجمین کنفرانس مدیریت منابع اب ایران (42)
نهمین همایش ملی علوم و مهندسی ابخیزداری ایران (35)
دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی (31)
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری (30)
اولین کنفرانس بین المللی بحران اب (29)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (27)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات