کلیدواژه:

خصوصیات فردی

تعداد اسناد علمی: 24

مدیریت رفتارهای سازمانی و تاثیر آن بر بهبود عملکرد سازمان

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - 1395

شیوه های مدیریت نبوی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی  - 1393

بررسی تاثیر تفاوت های موجود در خصوصیات فردی مصرف کنندگان بر انتخاب نوع رسانه تبلیغاتی

استاد راهنما: سهیل سرمد سعیدی ، استاد مشاور: بهروز قاسمی ، دانشجو: محمد نظاری ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: خصوصیات فردی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (11)
مقاله نشریه (7)
پایان‌نامه (6)
محل نشر
Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research (1)
اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاا مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها (1)
اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی (1)
اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی (1)
اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی (1)
اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری (1)
دانشکده علوم پزشکی نیشابور (1)
دانشگاه علوم پزشکی بابل (1)
ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت (1)
علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات