کلیدواژه:

خودروی برقی

تعداد اسناد علمی: 70

مقاله کنفرانس جایابی هدفدار پارکینگ ماشین برقی در شبکه توزیع مبتنی بر منبع انرژی بادی

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک - 1397

پایان‌نامه مدیریت انرژی در یک ساختمان هوشمند با حضور منبع تولید توان خورشیدی و خودرو برقی متصل به شبکه

استاد راهنما: امین حاجی زاده ، دانشجو: میثم کریمی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه مدیریت تامین انرژی در ایستگاههای شارژ سریع خودروی برقی دارای سیستم فتوولتاییک و بانک باتری

دانشجو: رضا مروی خیابانی ، استاد راهنما: محسن قاینی ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه صنعتی سجاد - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه طراحی سیستم هوشمند مصرف برق در مجتمع مسکونی با لحاظ خودروهای برقی

استاد راهنما: مجید بقایی نژاد ، دانشجو: مرتضی رجبی مندی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه حکیم سبزواری - دانشکده برق و الکترونیک - 1395 - [دکترای تخصصی]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (35)
پایان‌نامه (30)
مقاله نشریه (5)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند (4)
دومین کنگره بین المللی فن اوری، ارتباطات و دانشICTCK2015 (2)
مهندسی برق (2)
هشتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارامد (2)
پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران (2)
پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق (2)
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک (2)
اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (1)
اولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند (1)
بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات