کلیدواژه:

خودپنداره

تعداد اسناد علمی: 500

مقاله کنفرانس تاثیر تمرینات منظم ورزشی بر خودپنداره و خشم دانش آموزان ابتدایی

دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز - 1397

مقاله کنفرانس اثربخشی مداخله مبتنی بر هویت بر خودپنداره نوجوانان دوره اول و دوم متوسطه شهرستان مبارکه

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

مقاله کنفرانس بررسی اثربخشی قصه درمانی بر تاب آوری و خودپنداره کودکان دارای والدین مطلقه

اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (241)
پایان‌نامه (139)
مقاله نشریه (120)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (8)
اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و اسیب شناسی جامعه (6)
اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (6)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (6)
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (5)
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی (5)
ناتوانی های یادگیری (5)
نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (5)
دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (4)
دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده (4)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات