کلیدواژه:

خودکارامدی

تعداد اسناد علمی: 2496

مقاله نشریه ارتباط بین سبک‌های حل مسئله با خودکارآمدی کارکنان بیمارستان‌های شهرستان تربت حیدریه

نویسنده: آزاده محولاتی ،
نشریه مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه » 1

مقاله کنفرانس پیش بینی رابطه بین معنویت، خودکارآمدی، سلامت روان و شادکامی

نویسنده: زینب خسروی ،
پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر - 1398

مقاله کنفرانس بررسی رابطه جو روانی اجتماعی کلاس و خودکارامدی با درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر ملکشاهی

نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی در افق ایران 1404 - 1398

پایان‌نامه بررسی رابطه بین باورهای هوشی، خودکارآمدی، ارزش تکلیف، هیجان های تحصیلی با درگیری شناختی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی 95-94

استاد راهنما: اکبر رضایی ، استاد مشاور: مجید واحدی ، دانشجو: ندا حسینلو ،
دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان آذرباییجان شرقی - دانشکده علوم انسانی - 1397 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس رابطه بین شادکامی سازمانی با انگیزه پیشرفت دبیران متوسطه شهر تهران

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی - 1397

مقاله کنفرانس تاثیر نفوذ اجتماعی مدیران بر خودکارآمدی دبیران تربیت بدنی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1327)
مقاله نشریه (596)
پایان‌نامه (570)
کتاب (3)
محل نشر
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (23)
نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (20)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (15)
پرستاری و مامایی ارومیه (15)
چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری (15)
اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و اسیب شناسی جامعه (14)
اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (13)
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (13)
پرستاری ایران (13)
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی (13)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات