کلیدواژه:

خیار

تعداد اسناد علمی: 421

مقاله کنفرانس بررسی غلظت مس و روی در خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای استان همدان

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست - 1397

مقاله کنفرانس تغییز خصوصیات کیفی و کمی میوه و میزان جذب عناصر در خیار پیوندی در تنش گرمایی

دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1397
کلیدواژه: تنش دمایی ، خیار ، کدو

مقاله کنفرانس جایگاه خیارات و قراردادهای الکترونیک

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس رابطه خیار تبعیض صفقه با خیار شرکت

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: تبعض صفقه ، شرکت ، خیار ، حق فسخ

مقاله کنفرانس بررسی فقهی حقوقی جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیک

دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397

مقاله کنفرانس تبیین خیار غبن فاحش

دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (214)
پایان‌نامه (114)
مقاله نشریه (89)
کتاب (4)
محل نشر
دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک (12)
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی (6)
همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (6)
پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی (6)
افات و بیماریهای گیاهی (5)
به نژادی نهال و بذر (5)
هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی (5)
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی (4)
بیماریهای گیاهی (4)
سومین همایش ملی مدیریت اب در مزرعه (تقاضا محوری اب) (4)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات