کلیدواژه:

خیار

تعداد اسناد علمی: 411

بررسی فقهی حقوقی جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیک

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397

تبیین خیار غبن فاحش

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی - 1397

جایگاه خیارات و قراردادهای الکترونیک

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

رابطه خیار تبعیض صفقه با خیار شرکت

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397
کلیدواژه: تبعض صفقه ، شرکت ، خیار ، حق فسخ

تأثیر پیوند بر پایه های تجاری کدو روی رشد، عملکرد، جذب عناصر و کیفیت میوه چند رقم خیار گلخانه ای

استاد راهنما: صاحبعلی بلندنظر ، استاد مشاور: جابر پناهنده ينگجه ، دانشجو: اسرین محمدپور ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم کشاورزی - 1396 - [کارشناسی ارشد]

اثر آبیاری تلفیقی پساب و آب شور بر پارامترهای شیمیایی خاک و شاخص های عملکرد گیاه

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی کشاورزی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: پساب ، شوری ، آبیاری ، خیار ، تربچه ، کاهو
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (204)
پایان‌نامه (114)
مقاله نشریه (89)
کتاب (4)
محل نشر
دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک (12)
اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی (6)
همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی (6)
پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی (6)
افات و بیماریهای گیاهی (5)
به نژادی نهال و بذر (5)
هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی (5)
اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی (4)
بیماریهای گیاهی (4)
سومین همایش ملی مدیریت اب در مزرعه (تقاضا محوری اب) (4)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات