کلیدواژه:

خیانت زناشویی

تعداد اسناد علمی: 49

مقاله کنفرانس رابطه بین صمیمیت زناشویی با نگرش به خیانت زناشویی

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی مروری عوامل موثر در بروز روابط فرازناشویی در افراد متاهل

نویسنده: مهدی لشگری ،
سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397

مقاله کنفرانس بررسی نگرش به خیانت زناشویی

سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397

مقاله کنفرانس رابطه سرسختی روان شناختی و رضایت زناشویی با روابط فرازناشویی در افراد متاهل

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397

مقاله کنفرانس تاثیرخیانت در روابط زناشویی، عوامل موثر بر آن و مقایسه علل بی وفایی

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (37)
مقاله نشریه (8)
پایان‌نامه (4)
محل نشر
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی (3)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (2)
سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی (2)
همایش ملی خانواده و مسایل نو پدید (2)
چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری (2)
کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت (2)
ارمغان دانش (1)
اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت (1)
اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، اسیب شناسی روانی و تربیت (1)
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات