کلیدواژه:

داده کاوی

تعداد اسناد علمی: 3227

بررسی روش های داده کاوی در پیش بینی سرطان پستان

مقاله کنفرانس: اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت - 1397
کلیدواژه: سرطان سینه ، داده کاوی
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2272)
پایان‌نامه (632)
مقاله نشریه (202)
کتاب (121)
محل نشر
دومین کنفرانس داده کاوی ایران (61)
اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات (45)
سومین کنفرانس داده کاوی (42)
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات (39)
اولین کنفرانس داده کاوی ایران (38)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (30)
همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات (29)
دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات (26)
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی (25)
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر (22)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات