کلیدواژه:

داده کاوی

تعداد اسناد علمی: 3316

تکنیک های داده کاوی در نظام های آموزشی سنتی و مجازی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397

داده کاوی و استفاده از آن در پزشکی

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران - 1397

استفاده از داده کاوی جهت ارتقا سیستم آموزشی و تاثیر آن بر موفقیت دانشجویان

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2352)
پایان‌نامه (632)
مقاله نشریه (202)
کتاب (130)
محل نشر
دومین کنفرانس داده کاوی ایران (61)
اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات (45)
سومین کنفرانس داده کاوی (42)
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات (39)
اولین کنفرانس داده کاوی ایران (38)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (30)
همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات (29)
دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات (26)
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی (25)
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر (22)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات