کلیدواژه:

دارایی های نامشهود

تعداد اسناد علمی: 112

بررسی مفهوم سرمایه فکری در سازمان

نویسنده: عارف فروغی ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت - 1396

روشهای ارزیابی دارایی های نامشهود سرمایه فکری

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری - 1396

حسابداری مغز نامریی در سازمانها

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (83)
مقاله نشریه (15)
پایان‌نامه (14)
محل نشر
همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری (6)
پژوهش های تجربی حسابداری (3)
اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نواوری در مدیریت (2)
اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی (2)
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) (2)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (2)
اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ (2)
اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت (2)
اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت (2)
تحقیقات حسابداری و حسابرسی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات