کلیدواژه:

دارایی های نامشهود

تعداد اسناد علمی: 115

مقاله کنفرانس مروری بر سرقفلی و قیمت سهام

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری

نویسنده: زهرا امینی ،
هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین - 1396

مقاله کنفرانس بررسی مفهوم سرمایه فکری در سازمان

نویسنده: عارف فروغی ،
اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (86)
مقاله نشریه (15)
پایان‌نامه (14)
محل نشر
همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری (6)
پژوهش های تجربی حسابداری (3)
اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نواوری در مدیریت (2)
اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی (2)
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) (2)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (2)
اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ (2)
اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت (2)
اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت (2)
تحقیقات حسابداری و حسابرسی (2)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات