کلیدواژه:

دارایی های نامشهود

تعداد اسناد علمی: 114

مروری بر سرقفلی و قیمت سهام

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

مطالعه و بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود و مزیت رقابتی در دانشگاه آزاد ایلام

نویسنده: کامران جابری ،
مقاله کنفرانس: اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (85)
مقاله نشریه (15)
پایان‌نامه (14)
محل نشر
همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری (6)
پژوهش های تجربی حسابداری (3)
اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نواوری در مدیریت (2)
اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی (2)
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) (2)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (2)
اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ (2)
اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت (2)
اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت (2)
تحقیقات حسابداری و حسابرسی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات