کلیدواژه:

دانشجو

تعداد اسناد علمی: 2476

مقاله نشریه خلاقیّت و سلامت روانی

نشریه روانشناسی و علوم تربیتی » دوره 37، شماره 1 (2)، پاییز 1387

پایان‌نامه خوشه‌بندی دانشجویان بر اساس سطح تحصیلی با تکنیک two-step (مورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد)

استاد راهنما: حامد فلاح تفتی ، استاد مشاور: علیرضا ناصر صدرآبادی ، دانشجو: فاطمه مرادی ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علم و هنر یزد - دانشکده علوم انسانی - 1398 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس بررسی ارتباط فعالیت بدنی و کنترل خشم در دانشجویان

همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت - 1398

مقاله کنفرانس بررسی سبک زندگی یک دانشجو با الهام از قرآن و عترت

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (1156)
مقاله نشریه (753)
مقاله کنفرانس (567)
محل نشر
اموزش در علوم پزشکی (57)
همایش کشوری اموزش علوم پزشکی (57)
گام های توسعه در اموزش پزشکی (26)
کنگره انجمن روانشناسی ایران (19)
روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی (18)
سلامت و مراقبت (17)
توسعه ی اموزش جندی شاپور (15)
طب و تزکیه (15)
مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی یزد (15)
توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی (14)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات