کلیدواژه:

دانش اموز

تعداد اسناد علمی: 2516

رقابت یا رفاقت در کلاس درس

مقاله نشریه: روانشناسی و علوم تربیتی » دوره 31، شماره 2، پاییز 1380

راهکارهایی نوین برای انجام تکالیف درسی دردوره ابتدایی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کاربردی - 1397

نقش مدرسه بر کاهش آسیب اجتماعی و لزوم پیشگیری آن

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397

بررسی اثر تنبیه وتشویق بریادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (1424)
مقاله کنفرانس (842)
مقاله نشریه (250)
محل نشر
یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (25)
چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم (18)
نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (16)
دانشور رفتار (13)
همایش ملی رویکردهای نوین اموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت (13)
اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی (11)
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (11)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (10)
دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در اموزش و پژوهش (10)
سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (10)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات