کلیدواژه:

دانش اموزان

تعداد اسناد علمی: 4263

مقاله کنفرانس ایجاد شادی در مدارس ایران (مطالعات انجام شده)

پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر - 1398

مقاله کنفرانس ایجاد و پرورش امید در مدارس

پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر - 1398
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3057)
مقاله نشریه (700)
پایان‌نامه (506)
محل نشر
پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه (52)
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (47)
یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (47)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (44)
پنجمین همایش علمی پژوهشی ازنگاه معلم (44)
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی (42)
همایش ملی رویکردهای نوین اموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت (41)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (40)
اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و اسیب شناسی جامعه (39)
سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در اموزش و پژوهش (38)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات