کلیدواژه:

دانش اموزان

تعداد اسناد علمی: 4000

آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397

اجرای برنامه درسی با رویکرد نظریه اعتماد

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397

بررسی علل وعوامل پرخاشگری دانش آموزان و راهکارهای درمان آن

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2795)
مقاله نشریه (700)
پایان‌نامه (505)
محل نشر
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (47)
یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (47)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (44)
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی (42)
همایش ملی رویکردهای نوین اموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت (41)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (40)
اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و اسیب شناسی جامعه (39)
دومین کنفرانس بین المللی نواوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی (37)
نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (37)
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (33)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات