کلیدواژه:

دانش اموزان

تعداد اسناد علمی: 3775

روش های یادگیری و یاددهی در مدارس کارآفرینی

نویسنده: مریم نعمتی ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین(رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق) - 1397

بررسی اهمال کاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (2571)
مقاله نشریه (699)
پایان‌نامه (505)
محل نشر
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی (47)
یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (47)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (44)
همایش ملی رویکردهای نوین اموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت (41)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (40)
اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و اسیب شناسی جامعه (39)
نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی (37)
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (33)
هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (30)
اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (29)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات