کلیدواژه:

داوری

تعداد اسناد علمی: 390

پایان‌نامه بررسی کارکرد کیفری شورای حل اختلاف

دانشجو: عبدالرضا مومنی ، استاد مشاور: ناصر قاسمی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم - 1399 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه مبانی محرمانه بودن داوری تجاری

نشریه اموزش عالی علامه خویی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری » 477

مقاله کنفرانس ابلاغ رای داوری داخلی و بین المللی

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس تصحیح متن و دقت های بایسته، بویژه در پیوند با قرآن (بررسی صحاح جوهری)

اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران - 1397

مقاله کنفرانس داوری امور مدنی در ایران

نویسنده: سپیده ماکنالی ،
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه: داور ، داوری ، امور مدنی

مقاله کنفرانس تعهدات پساقراردادی نفتی

نویسنده: فاطمه خویی ،
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس جایگاه اصول و تشریفات دادرسی در داوری

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (156)
پایان‌نامه (150)
مقاله نشریه (82)
کتاب (2)
محل نشر
حقوق ملل (21)
همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات (20)
مطالعات حقوق خصوصی (8)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (8)
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران (7)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (6)
کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در اغاز هزاره سوم (6)
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی (6)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (5)
اولین همایش ملی ارتقاا نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات