کلیدواژه:

دزفول

تعداد اسناد علمی: 355

بازگشت به خانه دزفولی (ارأیه الگوی مسکن در دزفول)

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده معماری و شهرسازی - 1398 - [کارشناسی ارشد]

ضرورت سامانده ی و توجه به بافت های تاریخی (نمونه موردی شهر دزفول)

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی - 1397

بررسی مبانی مردم شناسی منطقه قلعه دزفول

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

بررسی و تحلیل نقش هنرهای بومی در توسعه گردشگری (نمونه موردی: شهر دزفول)

مقاله کنفرانس: پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396

مسکن در جامعه در حال دگرگونی بررسی موردی شهر شوش

مقاله کنفرانس: پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (230)
پایان‌نامه (79)
مقاله نشریه (36)
کتاب (10)
محل نشر
همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های ابی دزفول (26)
اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار (7)
همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران (6)
دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری (5)
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری (5)
اولین همایش منطقه ای معماری، معماری پایدار و شهرسازی (4)
دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار (4)
همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع اب (4)
همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری (4)
چغندر قند (4)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات