کلیدواژه:

دوره های اموزش ضمن خدمت

تعداد اسناد علمی: 9

مقاله کنفرانس تاثیر آموزش بر عملکرد منابع انسانی سازمان

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران - 1397

مقاله کنفرانس شناسایی تاثیرات و عوامل استقرار آموزش های الکترونیکی در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان

پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - 1396

پایان‌نامه ارزیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت مقطع افسری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل EFQM

استاد راهنما: صادق نصری ، استاد مشاور: رضا ساکی ، دانشجو: امیر حسین مقدسی ،
دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (6)
پایان‌نامه (2)
مقاله نشریه (1)
محل نشر
اندیشه های نوین تربیتی (1)
دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی (1)
دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و اسیب های اجتماعی ایران (1)
ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران (1)
نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام اموزشی (1)
پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (1)
کنفرانس ملی زبان و مطالعات اموزشی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات