کلیدواژه:

دولت

تعداد اسناد علمی: 1625

نظری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه؛ جایگاه والای فرهنگ در دیپلماسی

مقاله نشریه: مطالعات جهان » دوره 3، شماره 2 (پاییز و زمستان)، زمستان 1392، صفحه 231-442

بررسی مقایسه ای دولت مطلقه در اروپاو ایران در عصر رضا شاه (1320-1304)

دانشجو: کیوان الله یاری ، استاد مشاور: حسین جمالی ، استاد راهنما: مهدی رهبری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1398 - [کارشناسی ارشد]

بررسی عوامل موثر بر قیمت گذاری در بازار بین المللی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری - 1397

حکمرانی خوب در اسلام

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی کارآفرینی - 1397

دولت و توسعه کارافرینی در ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی کارآفرینی - 1397
کلیدواژه: کارآفرینی ، توسعه ، دولت

زنان و توسعه کارافرینی در ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی کارآفرینی - 1397
کلیدواژه: کارآفرینی ، توسعه ، دولت ، زنان

نقش قراردادهای BOT در پیشرفت کشورهای در حال توسعه

نویسنده: اصغر خدادادی ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (511)
پایان‌نامه (491)
مقاله نشریه (383)
کتاب (240)
محل نشر
سیاست (16)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (14)
دولت پژوهی (12)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (9)
مطالعات راهبردی (9)
علوم سیاسی (8)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (8)
چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارامدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران (8)
مطالعات ملی (7)
معرفت (7)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات