کلیدواژه:

دولت

تعداد اسناد علمی: 1577

نظری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه؛ جایگاه والای فرهنگ در دیپلماسی

مقاله نشریه: مطالعات جهان » دوره 3، شماره 2 (پاییز و زمستان)، زمستان 1392، صفحه 231-442

بررسی مقایسه ای دولت مطلقه در اروپاو ایران در عصر رضا شاه (1320-1304)

استاد راهنما: مهدی رهبری ، استاد مشاور: حسین جمالی ، دانشجو: کیوان الله یاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1398 - [کارشناسی ارشد]

نظریه‌های دولت

نويسنده: وینسنت اندرو ، مترجم: حسین بشیریه ،
کتاب: نشر نی - 1397
موضوع: دولت

تجارب زیسته ی مرزنشینان از پدیده ی مرز: مورد مطالعه شهر نودشه

نویسنده: سردار فتوحی ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (490)
مقاله کنفرانس (470)
مقاله نشریه (383)
کتاب (234)
محل نشر
سیاست (16)
سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (14)
دولت پژوهی (12)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (9)
مطالعات راهبردی (9)
علوم سیاسی (8)
نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران (8)
مطالعات ملی (7)
معرفت (7)
پژوهشنامه علوم سیاسی (7)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات