کلیدواژه:

دینامیک سیالات عددی

تعداد اسناد علمی: 17
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (12)
مقاله نشریه (3)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
چهاردهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (3)
سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (1)
شانزدهمین همایش صنایع دریایی (1)
شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (1)
مهندسی مکانیک مدرس (1)
مکانیک سیالات و ایرودینامیک (1)
مکانیک هوافضا (1)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (1)
همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته (1)
پانزدهمین همایش صنایع دریایی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات