کلیدواژه:

دینامیک سیالات عددی

تعداد اسناد علمی: 14
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
کلیدواژه های هم استفاده
نوع سند
مقاله کنفرانس (9)
مقاله نشریه (3)
پایان‌نامه (2)
محل نشر
سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (1)
شانزدهمین همایش صنایع دریایی (1)
شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (1)
مهندسی مکانیک مدرس (1)
مکانیک سیالات و ایرودینامیک (1)
مکانیک هوافضا (1)
هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (1)
همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته (1)
پانزدهمین همایش صنایع دریایی (1)
پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات