کلیدواژه:

دین گریزی

تعداد اسناد علمی: 31

علل دین گریزی جامعه ازنگاه قرآن ونهج البلاغه باتاکید برعوامل فرهنگی

استاد راهنما: فاطمه علایی رحمانی ، استاد مشاور: پروین بهارزاده ، دانشجو: مهناز آل علی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات - 1398 - [کارشناسی ارشد]

بررسی نقش فقها در پیش گیری از دین گریزی جوانان

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: فقها ، جوانان ، دین ، دین‌گریزی

بررسی عوامل دین گریزی در میان نسل جوان و راه های مقابله با آن

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران - 1396

بررسی عوامل موثر بر دین گریزی شهروندان شهر شیراز

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 1396
کلیدواژه: محیط ، شهروندان ، دین گریزی

علل وآثار دین گریزی جوانان

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی - 1396

ریشه یابی تحریف دین با تأکید بر عوامل فلسفی

دانشجو: ولی اله قنبرزاره ، استاد مشاور: مهدی خبازی ، استاد راهنما: رمضان مهدوی آزادبنی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

آسیب شناسی اجتماعی دین گریزی و گرایش جوانان به فرهنگ غرب

مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395

دین گریزی و علل و عوامل آن

مقاله کنفرانس: همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی - 1395

عوامل دین گریزی جوانان و راه های درمان آن

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران - 1395
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (15)
پایان‌نامه (12)
مقاله نشریه (4)
محل نشر
معرفت (2)
اولین همایش ملی اسیب های اجتماعی (1)
اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی (1)
دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران (1)
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی (1)
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و اسیب های اجتماعی ایران (1)
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (1)
همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی (1)
همایش ملی اسلام و جاهلیت مدرن، چالش ها و بایسته ها (1)
همایش ملی اسیب شناسی مسایل جوانان (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات