کلیدواژه:

دیه

تعداد اسناد علمی: 278

مقاله کنفرانس چگونگی نحوه ی مواجهه قضایی با خسارت های زاید بر دیه

سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397
کلیدواژه: خسارت ، دیه ، دیوان عالی

مقاله کنفرانس نقش تغییر جنسیت در دیات

ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی - 1397

مقاله کنفرانس تحلیل فقهی دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی جدید

دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

مقاله کنفرانس تداخل جنایات موجب دیه در فقه و قوانین موضوعه

ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران - 1397

مقاله کنفرانس جبران خسارت توسط دولت و صندوق های وابسته به دولت

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397

مقاله کنفرانس تغییر نگرش قانونگذار در ماهیت دیه از مجازات به جبران خسارت

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397

مقاله کنفرانس بررسی روش های جبران خسارت های بدنی

اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397

مقاله کنفرانس مسیولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

نویسنده: فاطمه غفاری ،
اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها - 1397

مقاله کنفرانس بررسی تفاوت دیه مادون نفس زن و مرد از منظر فقه امامیه و اهل سنت

کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (103)
مقاله نشریه (100)
مقاله کنفرانس (75)
محل نشر
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (12)
دومین همایش منطقه ای اسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص) (5)
فقه و تاریخ تمدن (5)
مطالعات حقوق خصوصی (5)
اولین همایش ملی ارتقاا نظام مسیولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها (4)
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی (4)
فقه و اصول (4)
مطالعات فقه و حقوق اسلامی (4)
بانوان شیعه (3)
حقوق اسلامی (3)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات