کلیدواژه:

دیپلماسی

تعداد اسناد علمی: 347

نظری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه؛ جایگاه والای فرهنگ در دیپلماسی

مقاله نشریه: مطالعات جهان » دوره 3، شماره 2 (پاییز و زمستان)، زمستان 1392، صفحه 231-442

مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: هدایت الله فلسفی ، دانشجو: شهریار آموزگار ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی جایگاه دیپلماسی ایران و عراق در طول جنگ تحمیلی

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397

نقش دیپلماسی ورزشی در دیپلماسی سیاست خارجی کشور

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران - 1397

حمایت از حق هویت و تابعیت کودک در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (128)
پایان‌نامه (85)
مقاله کنفرانس (70)
مقاله نشریه (64)
محل نشر
سیاست (6)
سیاست خارجی (4)
علوم سیاسی (4)
دانش سیاسی (3)
سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی (3)
مطالعات افکار عمومی (3)
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های اینده، نگاه به گذشته (3)
اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری) (2)
تحقیقات سیاسی بین المللی (2)
جغرافیا (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات