کلیدواژه:

دیپلماسی

تعداد اسناد علمی: 335

نظری بر دیپلماسی فرهنگی فرانسه؛ جایگاه والای فرهنگ در دیپلماسی

مقاله نشریه: مطالعات جهان » دوره 3، شماره 2 (پاییز و زمستان)، زمستان 1392، صفحه 231-442

مبانی حقوقی حمایت دیپلماتیک

استاد راهنما: ابراهیم بیگ زاده ، استاد مشاور: هدایت الله فلسفی ، دانشجو: شهریار آموزگار ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1399 - [کارشناسی ارشد]

دیپلماسی و ماموریت دیپلماتیک

نويسنده: بهرام نوازنی ،
کتاب: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - 1397

نقش دیپلماسی ورزشی در دیپلماسی سیاست خارجی کشور

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران - 1397

دیپلماسی عمومی

کتاب: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 1396

آداب دیپلماسی و فنون مذاکره

نويسنده: سیدداود آقائی ، ويراستار: فرشاد رضوان ،
کتاب: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
کتاب (123)
پایان‌نامه (85)
مقاله نشریه (64)
مقاله کنفرانس (63)
محل نشر
سیاست (6)
سیاست خارجی (4)
علوم سیاسی (4)
دانش سیاسی (3)
مطالعات افکار عمومی (3)
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های اینده، نگاه به گذشته (3)
اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری) (2)
تحقیقات سیاسی بین المللی (2)
جغرافیا (2)
مطالعات بین المللی (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات