کلیدواژه:

دیپلماسی عمومی

تعداد اسناد علمی: 120

جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت یازدهم

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی - 1396

مطالعه تاثیر سایبر دیپلماسی آمریکا بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی

استاد راهنما: سیدمحمد طباطبایی ، استاد مشاور: حسین سلیمی ، دانشجو: احسان موحدیان ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی - 1395 - [دکترای تخصصی (PhD)]

بررسی نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر

دانشجو: بیتا مهدوی ، استاد مشاور: کریم غلامزاده اعلم ، استاد راهنما: علی رحمانی فیروز جاه ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی سبز - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

چالشها و فرصتهای دیپلماسی عمومی چین در آسیای مرکزی

استاد راهنما: علی آدمی ، دانشجو: منا معتمدنیا ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

دیپلماسی عمومی و صدور انقلاب در نگاه امام خمینی و رهبر معظم انقلاب

دانشجو: امیرعلی ناقدی ، استاد مشاور: حسن بشیر ، استاد راهنما: فواد ایزدی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه سوره - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

توییپلماسی و روابط میان دولت ها

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران - 1395

دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در آسیای مرکزی

استاد راهنما: علیرضا کوهکن ، استاد مشاور: علی آدمی ، دانشجو: فرخنده نزاکتی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (67)
پایان‌نامه (38)
مقاله کنفرانس (15)
محل نشر
سیاست خارجی (6)
روابط خارجی (4)
تحقیقات سیاسی بین المللی (3)
دانش سیاسی (3)
راهبرد دفاعی (3)
مطالعات افکار عمومی (3)
مطالعات انقلاب اسلامی (3)
مطالعات قدرت نرم (3)
تحقیقات فرهنگی ایران (2)
دین و ارتباطات (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات