کلیدواژه:

دی اکسید گوگرد

تعداد اسناد علمی: 129

مقاله کنفرانس آنالیز حساسیت عوامل تاثیرگذار بر آلاینده دی اکسید گوگرد در شهر تهران

کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری - 1396

پایان‌نامه استفاده از ضایعات آهکی کارخانه های سنگ بری برای حذف دی اکسید گوگرد

استاد راهنما: نوراله میرغفاری ، استاد مشاور: محسن سلیمانی ، دانشجو: فرید لقمانی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

پایان‌نامه مدلسازی ترمودینامیکی جذب دی اکسید گوگرد در تعدادی از مایعات یونی با استفاده از معادله حالت PHSC

استاد راهنما: فاطمه سبزی ، استاد مشاور: محمدرضا طلاقت ، دانشجو: مسعود سهرابی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی شیمی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (62)
پایان‌نامه (34)
مقاله نشریه (32)
کتاب (1)
محل نشر
ششمین همایش ملی مدیریت الودگی هوا و صدا (4)
مهندسی شیمی ایران (4)
سومین همایش ملی مدیریت الودگی هوا و صدا (3)
علوم پزشکی رازی (3)
اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود ان (2)
اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک (2)
اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست (2)
اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار (2)
دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (2)
سلامت و محیط (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات