کلیدواژه:

ذمه

تعداد اسناد علمی: 24

مقاله نشریه وفای به عهد

نویسنده: احمد باقری ،
نشریه مقالات و بررسیها » دوره 63، شماره 0، تابستان 1377

مقاله نشریه بررسی ضمان در مسأله « تعاقب »

نویسنده: حسین گوگانی ،
نشریه مقالات و بررسیها » دوره 61، شماره 0، بهار 1376
کلیدواژه: اذن ، تکلیف ، حق ، ید ، ذمه ، ضمان ، غاصب

پایان‌نامه ماهیت، مبانی و آثار ذمه در حقوق ایران و فقه امامیه

دانشجو: محمد جواد شیرازی ، استاد راهنما: محمود جمال الدین ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ذمه ، آثار ذمه

مقاله نشریه ماهيت وفاي به عهد در فقه و حقوق

نویسنده: زهرا اكرمي ،
نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی » بهار و تابستان 1395 شماره1
کلیدواژه: تعهد ، دين ، حق شخصي ، ذمه ، عهده ، مالكيت

مقاله نشریه تبدل ضمان مثل به قیمت

نشریه دیدگاه های حقوق قضایی » بهار 1394 شماره69

پایان‌نامه اسباب ایجاد ذمه و عهده و راه¬های سقوط آنها

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: ذمه ، عهده ، تعهد ، ضمان

پایان‌نامه تحلیل فقهی شخصیت حقوقی

استاد راهنما: محمد تقی فخلعی ، استاد مشاور: محمد حسن حائری یزدی ، دانشجو: محمد علی قاسمی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات - 1393 - [پایان نامه دکترا]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (15)
پایان‌نامه (8)
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
اموزه های فقه مدنی (2)
فقه و اصول (2)
مقالات و بررسیها (2)
دیدگاه های حقوق قضایی (1)
روش شناسی علوم انسانی (1)
علوم انسانی دانشگاه امام حسین)ع( (1)
فقه اهل بیت (1)
فقه و تاریخ تمدن (1)
فقه و مبانی حقوق اسلامی (1)
مطالعات حقوق خصوصی (1)
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات