کلیدواژه:

رادیو

تعداد اسناد علمی: 145

مطالعه سیر تحول فرهنگی، هنری استفاده از موسیقی در رادیو بعد از انقلاب اسلامی (در سه دهه اول)

استاد راهنما: حسن باقرزاده خجسته ، استاد مشاور: محمد مهدی سدیفی ، دانشجو: عاطفه آقامحمدی ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده تولید رادیو و تلویزیون - 1396 - [کارشناسی ارشد]

آمیختگی مفهومی در تبلیغات تجاری رادیو

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات - 1396

نقش وب۲ در ارتقای تعامل شنونده و تهیه کننده (مطالعه موردی: نرم افزار ایران صدا)

استاد راهنما: حسن خجسته ، استاد مشاور: معصومه اسمعیل نژاد ، دانشجو: علیرضا سازگاری اردکانی ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: رادیو ، وب ۲

مطالعه شیوه های استفاده از بازی های سنتی ایرانی در مسابقات رادیویی

استاد راهنما: ویدا همراز ، استاد مشاور: معصومه اسمعیل نژاد ، دانشجو: الهام السادات حسینی ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - 1395 - [کارشناسی ارشد]

قابلیت های انگیزشی کلمات و شعر مناسب برای رادیو

استاد راهنما: محمد اخگری ، دانشجو: یحیی محسن پور آغوزی ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: شعر ، رادیو

طراحی الگوی برنامه های ترکیبی رادیو با استفاده از ظرفیت های ساختاری و زیبایی شناسی مقامه

استاد راهنما: ویدا همراز ، استاد مشاور: حسن شهرستانی ، دانشجو: شهرام جهانبازی ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل محتوای نمایش های کوتاه رادیو نمایش در سال 1394(مورد مطالعه 200 قطعه نمایش یک نکته از هزاران)

استاد راهنما: حسین فکر آزاد ، استاد مشاور: منیژه نوید نیا ، دانشجو: صادق زنگنه ابراهیمی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (77)
مقاله نشریه (29)
کتاب (23)
مقاله کنفرانس (16)
محل نشر
پژوهش های ارتباطی (8)
رسانه و فرهنگ (2)
مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی (2)
کتاب ماه علوم اجتماعی (2)
ادبیات پارسی معاصر (1)
اموزش محیط زیست و توسعه پایدار (1)
اولین همایش ملی ارتقاا و توسعه ورزش های همگانی (1)
اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری (1)
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (1)
اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات