کلیدواژه:

رسانه

تعداد اسناد علمی: 1331

بررسی نقش ارتباطات نوین رسانه ای بر روابط عمومی الکترونیک

نویسنده: وحید حجتی نیکو ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی - 1397

نقش رسانه بر سبک زندگی مردم

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397
کلیدواژه: رسانه ، سبک ، زندگی

نقش رسانه ها در مدیریت افکار عمومی در بحران آب

مقاله کنفرانس: چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت - 1397

بررسی حدود آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای

نویسنده: روح الله خانی ،
مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397

بررسی قوانین و مقررات حاکم بر وب سایت های خبری

نویسنده: روح الله خانی ،
مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1397

مدیریت بحران های روز و رویکرد رسانه ملی

نویسنده: مریم ایرجی ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (759)
مقاله نشریه (323)
پایان‌نامه (245)
کتاب (4)
محل نشر
پژوهش های ارتباطی (34)
دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه (19)
رسانه و فرهنگ (13)
دین و ارتباطات (12)
کنگره پیشگامان پیشرفت (10)
دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و اموزش های شهروندی (9)
معرفت (9)
کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی (9)
مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی (8)
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی (8)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات