کلیدواژه:

رسانه ها

تعداد اسناد علمی: 178

مقاله کنفرانس بررسی نقش رسانه ها بر آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی شهروندان

اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397

مقاله کنفرانس بررسی تاثیر رسانه بر آسیب های ارتباطات انسانی

نویسنده: جمال شریف آذر ،
اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی - 1397

مقاله کنفرانس نگاهی به سواد رسانه ای و تاثیرات آن در امر آموزش

نویسنده: طیبه سیدموسوی ،
چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397

مقاله کنفرانس نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها

نویسنده: موسی کاظم زاده ،
دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده - 1397

مقاله کنفرانس نقش اخبار و رسانه ها در آموزش اصول اخلاقی زیست محیطی

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی - 1396

مقاله کنفرانس نقش اخبار و رسانه ها در آموزش اصول اخلاقی زیست محیطی

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1396

مقاله کنفرانس بررسی نقش رسانه ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (95)
مقاله نشریه (66)
پایان‌نامه (17)
محل نشر
علوم اجتماعی (4)
کنگره پیشگامان پیشرفت (4)
علوم خبری (3)
مطالعات ملی (3)
همایش منطقه ای تاثیر اموزه های اسلامی در پیشرفت علوم و فناوری های نوین (3)
اخلاق (2)
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (2)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (2)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (2)
تحقیقات فرهنگی ایران (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات