کلیدواژه:

رسانه ها

تعداد اسناد علمی: 175

بررسی نقش رسانه ها بر آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی شهروندان

مقاله کنفرانس: اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری - 1397

نقش رسانه ها در برساخت تصویر نوجوانان از بدن مورد مطالعه: دانش آموزان ناحیه دو تهران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی - 1397

نگاهی به سواد رسانه ای و تاثیرات آن در امر آموزش

نویسنده: طیبه سیدموسوی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی از نگاه معلم - 1397

نقش اخبار و رسانه ها در آموزش اصول اخلاقی زیست محیطی

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی - 1396

نقش اخبار و رسانه ها در آموزش اصول اخلاقی زیست محیطی

مقاله کنفرانس: اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (92)
مقاله نشریه (66)
پایان‌نامه (17)
محل نشر
علوم اجتماعی (4)
کنگره پیشگامان پیشرفت (4)
علوم خبری (3)
مطالعات ملی (3)
همایش منطقه ای تاثیر اموزه های اسلامی در پیشرفت علوم و فناوری های نوین (3)
اخلاق (2)
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران (2)
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران (2)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (2)
تحقیقات فرهنگی ایران (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات