کلیدواژه:

رسانه های جمعی

تعداد اسناد علمی: 265

مقاله کنفرانس نقش رسانه های جمعی بر تمایل به خرید محصولات سبز

سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست - 1397

مقاله کنفرانس ریشه یابی خشونت رفتاری در بین دانش آموزان وعوامل موثر بر آن

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (129)
مقاله نشریه (102)
پایان‌نامه (34)
محل نشر
پژوهش های ارتباطی (9)
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی (8)
علوم اجتماعی (5)
رسانه و فرهنگ (4)
اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت (3)
دانش سیاسی (3)
زن و جامعه (3)
مطالعات توسعه اجتماعی ایران (3)
مطالعات جامعه شناختی جوانان (3)
مطالعات راهبردی زنان (3)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات