کلیدواژه:

رسانه های جمعی غربی

تعداد اسناد علمی: 1
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1)
محل نشر
اولین همایش ملی اسیب شناسی و اسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات