کلیدواژه:

رشته های تحصیلی

تعداد اسناد علمی: 22

پایان‌نامه بررسی میزان انطباق رشته های تحصیلی کاردانش با تمایلات شغلی دانش آموزان هنرستان های دخترانه منطقه 6 شهر تهران

دانشجو: زهره محمودپور ، استاد مشاور: فرشته کردستانی ، استاد راهنما: یلدا دلگشایی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (16)
مقاله نشریه (3)
مقاله کنفرانس (3)
محل نشر
جمعیت (1)
دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارافرینی (1)
روانشناسی تربیتی (1)
مطالعات برنامه درسی اموزش عالی (1)
کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت (1)
یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات