کلیدواژه:

رشته ی تحصیلی

تعداد اسناد علمی: 5
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (3)
مقاله کنفرانس (2)
محل نشر
توسعه ی اموزش جندی شاپور (2)
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی (1)
رهیافتی نو در مدیریت اموزشی (1)
یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت (1)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات