کلیدواژه:

رشد اقتصادی

تعداد اسناد علمی: 3312

صادرات نفت و رشد اقتصادی

مقاله نشریه: تحقیقات اقتصادی » دوره 38، شماره 3 (ویژه نامه - پاییز و زمستان 82)، زمستان 1382

اقتصاد سیاسی ترکیه در فاصلة سالهای 1950-1920

مقاله نشریه: دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران » دوره 54، شماره 0، زمستان 1380

راهبردهایی در ارتباط با تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار

مقاله نشریه: دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » دوره 157، شماره 0، بهار 1380

تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با تأکید مخصوص بر ایران

دانشجو: حسین قراچرلو ، استاد مشاور: عباس شاکری ، استاد راهنما: فرشاد مومنی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اقتصادی - 1400 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (1335)
پایان‌نامه (825)
مقاله نشریه (700)
کتاب (452)
محل نشر
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی (55)
تحقیقات اقتصادی (45)
پژوهش های اقتصادی ایران (39)
اقتصاد مقداری (34)
پژوهشهای اقتصادی (پژوهشهای رشد و توسعه پایدار) (31)
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی (27)
دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه (24)
پژوهشنامه اقتصادی (24)
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) (21)
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی (20)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات