کلیدواژه:

رفتارهای زیست محیطی

تعداد اسناد علمی: 36

مقاله کنفرانس بررسی رابطه احساس تعلق اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر تهران

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار - 1397

مقاله کنفرانس بررسی رابطه پایگاه اجتماعی اقتصادی و میزان رفتارهای زیست محیطی شهروندان شهر ری

نویسنده: ندا خسروی کیا ،
سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

مقاله کنفرانس بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و رفتارهای زیست محیطی دانش آموزان منطقه 8 تهران

سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران - 1397

مقاله کنفرانس باورهای خودکارآمدی و کیفیت آگاهی زیست محیطی معلمان در آموزش محیط زیست

کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی - 1396
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (27)
پایان‌نامه (5)
مقاله نشریه (4)
محل نشر
سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران (3)
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار (3)
اولین کنفرانس ملی اموزش فرهنگ و اخلاق زیست محیطی (2)
اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست (1)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین (1)
جامعه شناسی ایران (1)
جامعه پژوهی فرهنگی (1)
دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت (1)
دومین سمینار تخصصی کاربردهای علوم و فناوری های ژیوانفورماتیک در نظام سلامت (ژیوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم) (1)
دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار (1)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات