کلیدواژه:

روانشناسی محیط

تعداد اسناد علمی: 573

مقاله کنفرانس تاثیر نور بر محیط داخلی و ادراک از فضا

کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی - 1397

مقاله کنفرانس تاثیر رنگ در طراحی داخلی بخش کودکان با رویکرد افزایش آرامش روانی

اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی - 1397

مقاله کنفرانس روان شناسی محیطی در فضاهای آموزشی

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

مقاله کنفرانس معنای محیط در روانشناسی محیط از دیدگاه مختلف

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام - 1397

مقاله کنفرانس بررسی روان شناسی محیطی و تاثیر آن در ارتقاء ارتباط انسان و محیط برای شکل گیری تعاملات اجتماعی

دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار - 1397
کلیدواژه های هم استفاده
روند پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (525)
پایان‌نامه (33)
مقاله نشریه (15)
محل نشر
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران (17)
چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (16)
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های اینده، نگاه به گذشته (14)
سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (13)
کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر (12)
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری (11)
اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار (10)
سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری (10)
همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در اغاز هزاره سوم (10)
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام (10)
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات